תכנון מטבח מוסדי
תכנון מטבח מוסדי

תכנון מטבחים למוסדות ציבורי | אוניברסיטאות | בסיסי צבא
ישיבות | תחנות משטרה | בתי אבות ועוד ...

המטבח המוסדי מספק מזון למאות ואלפי סועדים ביום,
המטבח המוסדי גודלו למעלה מ 70 מ״ר מכיוון שישנה דרישה לכניסות נפרדות
לחומרי גלם, להחזרת כלים מחדר האוכל ויציאות נפרדות לפינויי אשפה.

 

קביעת הפרוגרמה ותכנון נכון של זרימת המזון הם פרמטרים חשובים שמשפיעים על קבלת אישור של משרד הבריאות לתפעול המטבח, קבלת אישור לייצור והפצת מזון הוא תהליך מורכב המצריך שיתוף פעולה בין מהנדסים ואדריכלים שונים ולכן אנו מספקים תוכניות חיבורים לכל מהנדס בתחומו (אינסטלציה | חשמל | קירות)
בנוסף לתוכנית מערך ציוד ופרשה טכנית.